De bestaande Bospoortbrug

De geschiedenis van de Bospoortbrug is al even oud als deze van het kanaal zelf.  Immers werd bij de aanleg van het oorspronkelijke kanaal, ter hoogte van het bestaande Hotel Les Eleveurs, een brug voorzien die de verbinding vormde tussen de gehuchten op de rechteroever en het stadscentrum op de linkeroever.

In de loop der tijden heeft de Bospoortbrug heel wat gedaantewisselingen gekend.  De brug moest telkenmale het gabarit van het kanaal aangepast werd, volledig vervangen worden door een langere brug.

     

  

De Bospoortbrug in het begin van de negentiende eeuw.

 

  

De Bospoortbrug in de jaren 1930

Op 17 mei 1940 om 4 uur 's nachts begonnen de Britten de bruggen over het kanaal één voor één op te blazen. Ze wilden hiermee de opmars van de Duitsers stoppen. Bij het opblazen van de Bospoortbrug werd echter een overdreven grote lading springstof gebruikt.  Voor het opblazen van een brug in Lembeek hadden de Britten nl. vier pogingen nodig gehad vooraleer de brug instortte. Deze keer wilden ze zeker van hun stuk zijn en snel te werk gaan tegen de oprukkende Duitsers.  De Bospoortbrug werd opgeblazen langs de kant van de stad  waarbij het brugdek in het water viel.  Het landhoofd aan de kant van de sporen bleef intact. 

Duitse soldaten bouwden echter vrij snel een noodbrug in de plaats.  Al snel begon men ook aan de bouw van een definitievere stevigere brug.  Daarbij heeft men het kanaal volledig laten  leeggelopen. Die stevigere brug bestond uit stalen balken en een houten brugdek.  Ze bleef uiteindelijk nog tien jaar in gebruik.  In 1955 werd de brug afgebroken en helemaal herbouwd in beton.  De brug werd daarbij 60 cm hoger gelegd dan de vorige.

Tijdens inspectiewerkzaamheden in 2010 werden stabiliteitsproblemen vastgesteld aan het oude betonnen brugdek.  Daarop werd de brug voor een aantal maanden afgesloten voor het verkeer.  In maart 2011 werd het problematische betonnen brugdek uitgebroken en vervangen door een nieuwe stalen brugdek.  Door de aanwezigheid van de vele nutsleidingen onder de voetpaden van de brug konden deze voetpaden niet op korte termijn afgebroken worden.  Daarom werden de voetpaden onderaan verstevigd.

                                    

Vervanging van de Bospoortbrug

De bestaande Bospoortbrug heeft haar beste tijd gehad en is aan vervanging toe.  De bestaande brug zal helemaal afgebroken worden.  In de plaats komt een nieuwe brug.  Deze nieuwe brug wordt voorbehouden voor voetgangers en fietsers.  Het auto- en vrachtverkeer wordt afgeleid naar de nieuwe Zuidbrug

 

Op dit ogenblik wordt het ontwerp van de nieuwe brug uitgewerkt.

Van zodra de Zuidbrug in dienst genomen wordt zal het gemotoriseerd verkeer van de Bospoortbrug afgeleid worden naar de Zuidbrug. Een exacte timing voor de bouw van de nieuwe Bospoortbrug kunnen we vandaag nog niet meegeven. Die is van diverse factoren afhankelijk. Zo proberen we voor de uitvoering maximaal rekening te houden met andere werven in de omgeving.