Startschot voor nieuwe Zuidbrug in Halle

10/12/2019

Nu de voorafgaande oeverwerken bijna klaar zijn, kan in 2020 gestart worden met de bouw van de nieuwe Zuidbrug over het kanaal in Halle. Het project kadert in een breder pakket aan maatregelen die de toegankelijkheid van het Kanaal naar Charleroi op termijn moeten verhogen. In één klap willen De Vlaamse Waterweg nv en het stadsbestuur van Halle ook de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal verbeteren.

Het goederentransport over de Vlaamse wegen heeft een verzadigingspunt bereikt. Om meer verkeer via het water mogelijk te maken, plant De Vlaamse Waterweg nv werkzaamheden aan het kanaal naar Charleroi. “Transport over het water is een duurzaam en efficiënt alternatief voor vrachtwagenvervoer”, zegt minister Lydia Peeters. “Eén schip van 1.350 ton houdt 60 vrachtwagens van de weg. Om van het kanaal een belangrijke Europese transportroute te maken, plannen we verschillende werkzaamheden aan de infrastructuur. Tegelijk gaan we de leefbaarheid van de omgeving verbeteren.”

Aanleg Zuidbrug

Eén van de geplande projecten in Halle is de aanleg van de Zuidbrug, een nieuwe verbinding tussen het Bevrijdingsplein en de Vogelpers. De Zuidbrug zal eveneens aansluiten op de nieuwe Zennebrug, die de stad Halle terzelfdertijd bouwt in de René Deboecklaan.

De bouw van de nieuwe Zuidbrug kadert in de opwaardering van het kanaal en de aanpassingen aan de huidige nauwe doortocht in Halle. “Het Kanaal naar Charleroi  voldoet niet meer aan de hedendaagse noden. Zo zijn de bruggen te laag om schepen met drie containerlagen door te laten”, zegt projectingenieur Olivier Devriese van De Vlaamse Waterweg nv. “Met de aanleg van de Zuidbrug boven de zwaaikom wordt een eerste stap gezet in het verhogen van de bruggen boven het kanaal.

Het project wordt technisch een hele uitdaging, want naast het kanaal moeten we ook twee spoorlijnen overbruggen. Op de rechteroever van het kanaal komt naast de sporen een nieuwe verbindingsweg naar de Vogelpers. Van zodra de nieuwe Zuidbrug in gebruik genomen wordt, zal de huidige Bospoortbrug afgesloten worden voor het gemotoriseerd verkeer en voorbehouden worden voor voetgangers en fietsers.”

Aanleg Zennebrug en oog voor omgeving

De Vlaamse Waterweg nv en de Stad Halle grijpen de geplande werken aan om ook de leefbaarheid van de stad te verhogen. Zo krijgen voetgangers en fietsers veel ruimte op het nieuwe Zuidbrug-tracé. “Aan beide zijden van de weg komt een gemengd fiets- en voetpad van 2,5 meter breed, afgescheiden door een haag”, weet schepen Johan Servé van de Stad Halle. “De industriezone 3a zal bereikbaar zijn via een nieuwe, zachte bocht naar de Suikerkaai. De Zennebrug in de René Deboecklaan vervangen we door een nieuwe, bredere brug. Het fiets- en voetpad wordt dan ook doorgetrokken over de Zennebrug tot aan het Bevrijdingsplein.”

Timing

Aangezien de werken impact hebben op zowel het verkeer als de leefbaarheid in en rond Halle, hebben De Vlaamse Waterweg en de stad Halle de handen in elkaar geslagen om de duurtijd van de werken en de bijhorende omleidingen zo kort mogelijk te houden. Daarom zal de bouw van de Zuidbrug en Zennebrug gecombineerd gebeuren.

De werken zullen gefaseerd verlopen volgens de volgende vooropgestelde timing:

  • Fase 1 - 19 januari 2020 - afsluiten van de René Deboecklaan en inwerkingtreding van de omleidingen;
  • Fase 2 - 2020 - voormontage van de Zennebrug op de Suikerkaai (terrein stadsmagazijnen) en voormontage van de Zuidbrug op de rechteroever van het kanaal;
  • Fase 3a - voorjaar 2021 - plaatsing Zennebrug en Zuidbrug op hun definitieve plaats;
  • Fase 3b - voorjaar 2021 (timing afhankelijk van planning Infrabel) - aanpassen van de spoorwegportieken en bovenleiding van de spoorlijnen L94 en L96;
  • Fase 4 - zomer 2021 - afwerken van de Zennebrug, aanleg van de nieuwe bocht naar de Suikerkaai en heraanleg van de René Deboecklaan;
  • Fase 5 - eind 2021 - openstellen voor het verkeer van de René Deboecklaan en Suikerkaai;
  • Fase 6:  2021-2022 (timing afhankelijke van de planning van Infrabel) - bouw van de brug over de spoorlijnen L94-L96;
  • Fase 7 - 2022 - aanleg wegenis rechteroever langs de sporen en Vogelpers;
  • Fase 8 - begin 2023 - openstellen voor het verkeer van de verbinding René Deboecklaan-Vogelpers en het afsluiten van de Bospoortbrug voor gemotoriseerd verkeer.

De exacte bouwtermijn en datum van indienstneming van de Zennebrug en Zuidbrug zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, de onvoorspelbaarheid van de rotsachtige ondergrond en de noodzakelijke tijdsloten voor de onderbreking van het spoorverkeer.

Maatregelen voor doorstroming

De stad heeft een omleiding uitgewerkt waarbij de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer slechts beperkte hinder zullen ondervinden van de werken. Maar ook voor het autoverkeer worden er tal van maatregelen voorzien die moeten zorgen voor een vlotte doorstroming en bereikbaarheid van het centrum. Meer info:  www.hallemaalbruggen.be

Kostprijs

De Vlaamse Waterweg nv investeert 16 miljoen euro in de bouw van de Zuidbrug over het kanaal en de overbrugging van de sporen. De stad Halle neemt de kosten op zich voor de bouw van de Zennebrug en de heraanleg van de René Deboecklaan, goed voor 4 miljoen euro.

Pagina's