Presentatie plannen Zuidbrug

Op 12 januari 2017 werd de aanvraag ingediend voor de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de nieuwe Zuidbrug in Halle. Het openbaar onderzoek over deze vergunningsaanvraag loopt van 27 februari tot 28 maart 2017. Het vergunningsdossier en de plannen kunnen ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening van de stad Halle tijdens de openingsuren van de balie of op afspraak in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal, Oostdijk 110 in Willebroek.

Op 14 maart 2017 vond in de raadzaal van het  stadhuis in Halle een infovergadering plaats over de vergunningsaanvraag.  De presentatie die daar werd gegeven, kan je hieronder raadplegen:

Presentatie plannen Zuidbrug