Infomarkten

Streefbeeldstudie Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Drogenbos

Het kanaal naar Charleroi heeft al een hele geschiedenis achter de rug.  De waterweg ontstond rond 1830 als verbinding tussen onze hoofdstad en de steenkoolbekkens in Wallonië.  Hoewel er sindsdien herhaaldelijk aanpassingswerken werden uitgevoerd, voldoet het kanaal vandaag niet meer aan de behoeften en is het aan een grondige opwaardering toe. 

Het doel is daarbij niet alleen om sluizen en bruggen aan te passen om het kanaal beter toegankelijk te maken voor schepen. Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) wil ook de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal verbeteren, zodat het er voor iedereen (nog) aangenamer toeven en ondernemen wordt.  De streefbeeldstudie die de krachtlijnen bepaalt voor deze broodnodige modernisering op de grondgebieden van Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Drogenbos, is zo goed als klaar. 

 

    

De infomarkt op 21 september in Sint-Pieters-Leeuw kon alvast op veel belangstelling rekenen!

 

Tijd dus om u als bewoner en ondernemer kennis te laten maken met dit ambitieuze plan!  Kom het ontdekken op de infomarkten die Waterwegen en Zeekanaal NV organiseert in samenwerking met de betrokken gemeentebesturen.   Je kan er na een korte inleidende presentatie over het project een bezoek brengen aan de tentoonstellingsruimte waar je infopanelen kan inkijken en vragen kan stellen aan de aanwezige vertegenwoordigers van W&Z en de gemeente. 

Op 21 september vond de infomarkt in Sint-Pieters-Leeuw plaats.  Op volgende locaties en data kan je nog terecht op een van onze bijkomende infomarkten:

  • 13 oktober '16: Beersel - om 18, 19, 20 en 21u00 in zaal Blokbos, Beerselsestraat 2
  • 25 oktober '16: Drogenbos - 17u00 voor ondernemers, 19u00 voor bewoners op het gemeentehuis van Drogenbos, Grote Baan 222.

Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis.  Kom dus zeker eens langs!