Bouwaanvraag jachthaven Lot geweigerd

Waterwegen en Zeekanaal NV lanceerde in maart 2017 de bouwaanvraag voor de aanleg van een jachthaven langs het kanaal naar Charleroi in Lot.  Intussen werd die geweigerd en beraadt opvolger De Vlaamse Waterweg nv zich over het al dan niet indienen van een nieuwe bouwaanvraag.

In 2003 werd voor het Kanaal naar Charleroi een strategisch beleidsplan opgesteld. Eén van de daarin opgesomde aanbevelingen, is de verdere uitbouw van de recreatieve invulling van het kanaal, dat op dit vlak heel wat opportuniteiten biedt en kan uitgroeien tot een belangrijke toeristisch-recreatieve verbinding vanuit de Brusselse regio naar het Pajottenland en Wallonië.

Ondertussen werden al verschillende initiatieven genomen.  Zo werd ten behoeve van fietsers en wandelaars een deel van de jaagpaden verbeterd en werden aan de sluis van Lot en aan de Suikerkaai in Halle op- en afstapplaatsen aangelegd voor toeristische passagiersschepen.  Onder impuls van onder meer de vzw Kanaaltochten Brabant is bovendien een heel programma aan gegidste rondvaarten uitgewerkt.

Particuliere pleziervaart
Wat tot op heden op het Vlaamse deel van het kanaal nog ontbreekt, is een aanlegplaats voor particuliere pleziervaart. Waterwegen en Zeekanaal NV, thans opgegaan in de nieuwe eengemaakte waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv, heeft daarom in samenspraak met de gemeente Beersel plannen uitgewerkt voor de aanleg van een jachthaven in Lot.  De daarvoor in maart 2017 ingediende bouwaanvraag werd echter op basis van enkele bezwaarschriften van buurtbewoners geweigerd.  De Vlaamse Waterweg nv beraadt zich momenteel over het al dan niet voortzetten van het project en de verdere aanpak.